Call US - 214 - 2547 - 142

Tap To Call
Hjem » Blog » Hvalsafari

Hvalsafari

Hvaler er flotte dyr, men for min egen del har jeg kun sett dem på TV. Har lenge hatt lyst til å dra på hvalsafari, men det er foreløpig ikke blitt noe av det. Jeg vet ikke hva som gjør disse dyrene så spesielle, bortsett fra størrelsen da så klart. Når de kommer opp til overflaten og slår med halen, er det jammen meg litt av noen krefter som settes i sving. Hvalsafari er blitt veldig populært, og hvert år er det tusenvis av turister fra inn- og utland med på disse turene. Jeg håper en gang i fremtiden, at jeg kan få oppleve det samme.

Hvalsafari

Hval

Det er over 80 arter av dette flotte dyret, og ikke mer enn 21 av artene er registrert i våre farvann. Det at det finnes hval også i ferskvann, er det kanskje mange som ikke er klar over. Den største av hvalene, er Blåhvalen som faktisk kan veie tett oppunder 200 tonn. Det er aldri registrert noe større dyr enn Blåhvalen, og de største av dem har en lengde på over 30 meter. I motsetning til en del andre dyr, er det hunnene som blir størst. I motsatt ende av skalaen, finner vi Hektor delfinen. Dette er den minste av hvalartene, med en maksimalvekt på cirka 60 kilo. Litt av en forskjell fra de store Blåhvalene, og her er det hunnene som er minst. Lengden er 1,2-1,5 meter. Det at hvalen har en kroppsform som er tilpasset et liv i vannet, er kanskje ikke så merkelig. Dette gir mindre motstand i vannet, men det er forskjell fra art til art. Noen er raske mens andre er mer saktegående, dette ser man av kroppene deres også. Noen er slanke og raske, mens andre mer klumpete og trege av seg.

Alle typer farvann

Hvalen finner man både i kalde og varme farvann, dette kan man se av tykkelsen på spekket hos de ulike artene. Spekket er med på å isolere mot det kalde vannet, og noen hvaler har opptil 50 centimeter med spekk. Artene som holder til i Antarktis og Arktis, har et spekklag som kan utgjøre omtrent halvparten av dyrets totalvekt.

Alle typer farvann

Hvalsafari

Dette er en ganske ny aktivitet, som skjøt fart først etter fredningen som kom i 1986. Hvalen og hvalfangsten fikk mye oppmerksomhet, da det ble kjent at bestanden var dramatisk lav mange steder. Det var i USA at hvalsafari, eller hvalkikking startet først. I dag er det vanlig med hvalsafari i en rekke land, blant annet i Norge og Canada. Det har en del steder utviklet seg, til å bli en ganske stor turistindustri med slike turer.

Aktuelle tilbydere i Norge

Her råder jeg til å bruke internett, det er en rekke tilbydere av slike turer i Norge. Om man tenker seg Helgelandskysten og Lofoten, er det nesten bare å velge og vrake. Priser og opplegg varierer en del, så det lønner seg nok med en Research før man bestiller. Varighet på turene er også varierende, så her må man velge det som passer best.